Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • AKTUALITY V OČKOVANÍ

    29.-30. 9. 2017 | Boutique Hotel Maraton Košice

Všeobecné informácie

Miesto konania
Boutique Hotel Maraton
Strojárenská 1083/11, 040 01 Košice

Registračný poplatok: 5 €

Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Spôsob platby:

- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 22. 9. 2017)
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 290917
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

- v hotovosti pri registrácii

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.


Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

Pasívna účasť:

29. 9.                                                              5 kreditov

Aktívna účasť:

zahraničný autor prednášky                            15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)  10 kreditov
domáci autor prednášky                                  10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)          5 kreditov

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top