Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK

    16. - 17. 3. 2018 | Hotel Kaskády Sliač

<b>VIDEÁ Z KAZUISTÍK</b> sobota

Videozáznam kazuistík si môžete pozrieť aj na našom youtube kanále.9:00 - 10:15 Blok: Sclerosis multiplex II.

16. Hereditárne leukodystrofie- stále častejší problém v diferenciálnej 
diagnostike roztrúsenej sklerózy
Vitková M. (Košice)

17. Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou 
metotrexátom
Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž.,
Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V. (Trnava)

18. Neuromyelitis optica – prirodzený priebeh ochorenia 
s fatálnym koncom
Cvengrošová A., Klímová E., Daňová M. (Prešov)

19. Optická perineuritída

Maslíková P., Donáth V., Demský P., Novotná K. (Bratislava)

10:30 - 12:00 Blok: Cerebrovaskulárne ochorenia II.


20. Opakovaná trombektómia u pacienta s paradoxnou embolizáciou

Mako M., Krastev G., Haring J., Cisár J., Klepanec A., Haršány J., Blaško P., Kurray P. (Trnava)

21. Časové okno ako zavádzajúci faktor

Ladomirjáková Z., Švačová D., Mužik M., Dudášová L., Lidiková L. (Vranov nad Topľou)

22. Vyhodení z okna

Viszlayová D., Petrovičová A., Mušáková H., Brozman M. (Nitra)

23. Intravenózna trombolýza v gravidite

Bojda M., Cimprichová A., Harušíncová B., Filipková A. (Trenčín)

24. Subarachnoidálne krvácanie ako komplikácia mechanickej embolektomie

Nosáľ V., Zeleňák K., Kurča E. (Martin)

12:15 - 13:45 Blok: Varia

25. Valproátom indukovaná hyperamonémia

Martiníková M, Donáth V. (Banská Bystrica)

26. Kto to raz videl, určite to spozná

Hajaš G., Frišová A., Jamrichová B., Miklošková M., Veselý B., Brozman M. (Nitra)

27. Neobvyklá príčina akútnej chabej paraplégie dolných končatín

Lisá I., Menkyová I. (Bratislava)

28. Úskalia diagnostiky a liečby akútnej polyradikuloneuritídy Guillain Barré

Szabó S., Décsiová Z., Rišková V. (Nové Zámky)

29. Čo všetko sa skrýva za akútne vzniknutou paraparézou DKK?

Serdahely V., Paldaufová M. (Skalica)

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top