Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK

    16. - 17. 3. 2018 | Hotel Kaskády Sliač

TÉMY

Cerebrovaskulárne ochorenia (Stroke)
Sclerosis multiplex (Multiple sclerosis)
Pohybové ochorenia (Movement disorders)
VariaTermín k prihláseniu na aktívnu účasť:

31. január 2018

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu, alebo mailom na steiningerova@amedi.sk pri dodržaní 
stanoveného termínu.

Pokyny k prihláseniu na aktívnu účasť si môžete stiahnuť:

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top