Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • INTERNAL MEETING sekcie pediatrickej intenzívnej starostlivosti a sekcie pediatrickej anestéziológie

    16.-18.4.2015 | Hotel SENEC Senecké jazerá - sever 2561, 903 01 Senec

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
17.04.2015 od 8:00 h.

ONLINE (prosím TU kliknuť) (po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
do 20. 03. 2015  prihláška na aktívnu účasť
do 31. 03. 2015  prihláška na pasívnu účasť


Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť do 20.3.2015
A-medi management, s.r.o.
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Ing. Dana Lakotová, mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

DKAIM DFNsP
Limbová 1, Bratislava
MUDr. Jozef Köppl, mobil: 0905 444 728
e-mail: koppl@dfnsp.sk

Zaslanie prihlášky na pasívnu účasť do 31. 3. 2015
A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Ing. Dana Lakotová, telefón: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk


KONGRESOVÝ JAZYK
slovenský, český

POTVRDENIE  O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.
Pasívna účasť: 17.04. 2015   7 kreditov
18.04. 2015   2 kredity
Aktívna účasť: domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky   5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

REGISTRAČNÝ POPLATOK A INÉ POPLATKY
zahŕňa registráciu, účasť, konferenčné materiály
Registračný poplatok 10 €
Obed
5 €
Spoločenský večer 10 €

Konferenčné materiály garantujeme len zaregistrovaným účastníkom,
po dodržaní stanovených termínov.


Spôsob platby
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou zloženkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 31.03.2015)
- majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                         Banka: UniCredit Bank
                         Číslo účtu: 1026852003
                         Kód banky: 1111
                         Variabilný symbol: 160415
                         SWIFT: UNCRSKBX
                         IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                         Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top