Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pediatrický seminár 2017

    6. 11. 2017 | Rufin Aleja Slobody 7, 026 01 Dolný Kubín

Program

14:00 – 14:15 Privítanie
MUDr. Beáta Dudášiková
14:15 – 14:30 Úvod do problematiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
14:30 – 15:30 Dieťa s rastovou retardáciou
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
15:30 – 16:30 Traumatické poškodenie mozgu v detskom veku
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
16:30 – 17:15 Kazuistiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
17:15 – 17:45 Diskusia
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
17:45 – 18:00  Záver
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top