Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 58. DÉREROV MEMORIÁL
    A DÉREROV DEŇ

    6. 4. 2018 | Ministerstvo zdravotníctva SR
    Limbová 2, Bratislava 831 01

PROGRAM

PROGRAM

10:00 – 12:00 

Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.,
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
1. Hlavatý T. (Bratislava):
Nové možnosti liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.
15 min
2. Skladaný Ľ., Drotárová Z., Kassová S. (B. Bystrica):
Ako preložiť, odhaliť a porozumieť frailty.
15 min
3. Murín J. (Bratislava):
Odyssey Outcomes – čo štúdia priniesla.
15 min
4. Oravec S. (Bratislava):
Aterogénny v.s. neaterogénny lipoproteinový profil séra.
15 min
5. Pella D. (Košice):
Statínová intolerancia – diagnostika a prevencia.
15 min
6. Mojto V., Gvozdjáková A., Kuchárska J., Vančová O., Uličná O.,
Cornelisen G., Singh R.B. (Bratislava):

Statínmi indukovaná mitochondriálna dysfunkcia a možnosti jej liečby.
15 min
7. Postulka J., Pacák J., Liška B., Fridrich V., Chňupa P. (Bratislava):
Ktorí pacienti so závažnou mitrálnou regurgitáciou sú vhodní na intervenčné
riešenie „Mitraclip“?
Prvé skúsenosti na Slovensku.
15 min
Diskusia: 15 min
12:00 – 13:00 Obed a zasadnutie výboru SIS
13:00 – 15:35

Predsedníctvo: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.,
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
8. Tkáč I. (Košice):
Nové terapeutické možnosti prevencie kardiovaskulárnych úmrtí
u pacientov s diabetom.
20 min
9. Samoš M., Bolek T., Kovář F., Galajda P., Mokáň M. (Martin):
Diabetes mellitus a antitrombotická liečba vybraných
kardiovaskulárnych ochorení.
15 min
10. Jackuliak P., Payer J. (Bratislava):
Manažment osteoporózy u pacienta s diabetes mellitus 2. typu.
15 min
11. Staško J. (Martin):
Protidostičková liečba a súčasné možnosti jej monitorovania.
15 min
12. Ladická M. (Bratislava):
Včasná detekcia mnohopočetného myelómu.
15 min
13. Demeš M. (Bratislava):
Aktuálny stav nefrológie v SR.
15 min
14. Lazúrová I. (Košice):
Diuretikami indukovaná hyponatriémia.
15 min
15. Šóošová I. (Bratislava):
Manažment pacienta s NVFP a poškodením funkcie obličiek.
15 min
16. Mikuš P. (Bratislava):
Suplementácia magnézia – komu a kedy.
15 min
Diskusia: 15 min
15:35 Záver


GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top