Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

    11. - 13. 5. 2018 | Grand Hotel Jasná

Dôležité informácie

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

Registrácia možná on-line na www.amedi.sk

Organizačný sekretariát
A-medi management s.r.o.

Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
0911 038 002


Poplatky
Registračný poplatok (3 dni)
 Do 31. 03. 2018 členovia SSPPS SLS
nečlenovia
25 €
30 
 Po 31. 03. 2018 a na mieste členovia SSPPS SLS
nečlenovia
30 €
35 €

Zvýhodnené poplatky platia v prípade platby prevodom
na účet, po dodržaní stanovených termínov. 

Iné poplatky
Večera 11. 05. 2018 20 €
Obed 12. 05. 2018 10 €
Diskusný večer 12. 05. 2018 25 €
Obed 13. 05. 2018 10 €

Spôsob platby
– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 11518
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky
alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top