Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIV. KONFERENCIA KLINIKY
    DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN
    X. DÉMANTOV DEŇ
    XVIII. KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV

    7. - 8. 6. 2018 | Hotel Yasmin Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice

Organizačný výbor

Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

Prezident konferencie
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

Organizačný výbor
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Eva Sádová
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
PhDr. Miriam Mati
Libuša Herichová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top