Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 1. MARTINSKÁ LIVE 3D SURGERY

    8. 6. 2018 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK 
do 30. 04. 2018 po 30. 04. 2018
Lekári 15 €  20 € 
Sestry 10 €  15 € 

SPÔSOB PLATBY
– prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 8618
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka
na účely identifikácie platiteľa.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania 
s pridelením kreditov CME.
Potvrdenie obdržíte po skončení odborného programu.

Pasívna účasť:
8. júna 2018                        5 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autori                    10 kreditov
domáci spoluautori              5 kreditov
zahraniční autori                15 kreditov
zahraniční spoluautori        10 kreditov

Generálny partner

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top