Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • AKTUÁLNE TRENDY V DIAGNOSTIKE
    A LIEČBE POLYNEUROPATIÍ
    a V. POMPEHO DEŇ

    7.-8.6.2018 | Hotel GOLFER Jula Horvátha 910/50, 967 01 Kremnica

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

A-medi management s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01, Bratislava

Ing. Helena Šurinová
0910 230 209
02/55 64 72 47
surinova@amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0910 230 209

back to top