Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV
    A SEXUOLÓGOV

    12. 10. 2018 | Hotel Družba Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

Registračný a iné poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGPS, SUS a SSS do 31.8.2018  40 €
Členovia SGPS, SUS a SSS od 1.9.2018 a na mieste  50 €
Nečlenovia do 31.8.2018  50 €
Nečlenovia od 1.9.2018 a na mieste  60 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

INÉ POPLATKY – platba v hotovosti pri registrácii
Spoločenský večer 12.10.2018 15 €
Obed 13.10.2018 10 €

BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU
Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu: 2663455128/1100
Variabilný symbol: 121018
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top