Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • MOŽNOSTI PREVENCIE, DIAGNOSTIKY A LIEČBY ONKOGYNEKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

    19. 5. 2018 | Holiday Inn Bajkalská 748/25A, 82503 Bratislava

Organizačný sekretariát

Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o.
Stormová 13, 831 01 Bratislava
0903 224 625,
+421 2 55 64 72 47
marketing@amedi.sk

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top