Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 13. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES pediatrickej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny

    26. - 27. 10. 2018 | Hotel Ski & Wellness Residence Družba Jasná pod Chopkom, 03251 Demänovská Dolina

Abstrakty

ABSTRAKTY

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:

Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver, zoznam použitej literatúry.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver, zoznam použitej literatúry.

Štruktúrovaný abstrakt: typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 A4.
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy
ani obrázky – označiť v texte abstraktu a odoslať v samostatnom súbore.

Jazyk abstraktu: slovenský, český, anglický

Štruktúrovaný abstrakt pošlite do 15.9.2018 na e-mail: slavonosal@yahoo.com
Abstrakty pre sesterskú sekciu: kucerova@unm.sk

Abstrakty prednášok budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý
účastník pri registrácii.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top