Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • STRETNUTIE MLADÝCH GYNEKOLÓGOV 2018

    6. 10. 2018 | Hotel Sorea Trigan
    Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Program

Program
                                                                                                     Program vo formáte pdf

                                                                                                                 k stiahnutiu TU.

9:00 – 9:30 Registrácia
9:30 – 9:40 Otvorenie konferencie
9:40 – 9:50


Príhovor Prezidenta SGPS
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin
9:50 – 10:20


Predatestačná príprava na Slovensku
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
10:20 – 10:50


Predatestačná príprava v Európe
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
10:50 – 11:10 Coffee break
11:10 – 11:40
Možnosti zahraničných stáži v rámci predatestačnej prípravy
11:40 – 12:00


Entog exchange 2018 - Francúzko
MUDr. Michaela Harbuláková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Bratislava
12:00 – 12:15


ENTOG a EBCOG
MUDr. Vladimír Dvořák ml.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Bratislava
12:15 – 13:30 Obed
13:30 – 13:50


Diagnostický proces neplodného páru
MUDr. Lenka Rybánska Reismullerová, PhD.
ISCARE Bratislava
13:50 – 14:10


Riadená stimulácia ovárií v cykle in vitro fertilizácie
MUDr. Andrea Hladovcová
ISCARE Bratislava
14:10 – 14:30


Moderné postupy v embryologickom laboratóriu
Mgr. Daniel Masarovič
ISCARE Bratislava
14:30 – 14:40


Ovariálny hyperstimulačný syndróm – reálna hrozba?
MUDr. Tomáš Vrána
Reprofit Brno
14:40 – 15:00 Coffee break
15:00 – 15:20


Hlboko-infiltrujúca endometrióza – DIE – postrehy pre prax
MUDr. Boris Hudec, MUDr. Richard Škôlka, doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
Reprofit Brno
15:20 – 15:40


Dedičný karcinóm prsníka a vaječníkov a novinky v indikačných kritériách
MUDr. Lucia Copáková
GenVias, s. r. o.
15:40 – 16:00


Nové trendy v liečbe rakoviny vaječníka
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
16:00 – 16:45 Diskusia
16:45 – 16:55 Výber (losovanie) 2 účastníkov ENTOG stáže v Poľsku 2019
16:55 Ukončenie konferencie

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+4212 55647247<br> 0903 224 625

back to top