Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
  XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN Košice
  a XI. DÉMANTOV DEŇ

  20. 06. 2019 | Aula LF UPJŠ SNP 1, Košice

  20. jún 2019

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
pod odbornou garanciou
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
RÚVZ Košice

usporiadajú


XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ
DEŇ LOUISA PASTEURA


Organizačný výbor:
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.

_________________________________________________


Slovenská pediatrická spoločnosť
pod odbornou garanciou
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta Upjš Košice
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice

usporiadajú


XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ 
A DORASTU LF UPJŠ A DFN

XI. DÉMANTOV DEŇ

Prezident konferencie:
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Organizačný výbor:
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Eva Sádová
PhDr. Miriam Mati
Libuša Herichová
Aula LF UPJŠ | XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA <br>XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN Košice <br>a XI. DÉMANTOV DEŇ

Aula LF UPJŠ

SNP 1, Košice

XXXV. KONF. KLIN. DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN XI. DÉMANTOV

XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top