Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS
  pod odbornou garanciou:
  FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR BRATISLAVA
  REG. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

  XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

  20. 03. 2019 | Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1

  20. 3. 2019

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

záštitu nad podujatím prevzali:
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor SZU
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. – hlavný hygienik SR

Vedecký výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

Organizačný výbor
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. Mária Bartušová, PhD.
Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD.
Mgr. Lucia Fábelová, MPH
MVDr. Radka Aláčová
Mgr. Soňa Jaďuďová
PhDr. Denisa Richterová, PhD.

Odborné témy
Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC.
Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení.
Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC.
Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch.
Spolupráca v sieťach prenosných chorôb v rámci EÚ a SZO.
Aktuálna epidemiologická situácia.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top