Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

    26.9.2015 |

PREDNÁŠKY na stiahnutie

PREDNÁŠKY

Jednotlivé prednášky je možné sťiahnuť vo formáte .pdf kliknutím na príslušný názov.


Čo by sme mohli a čo mali upraviť v imunizačnom programe
prof. MUDr. Dluholucký Svetozár, CSc.

Očkovanie detí pri migrácii v rámci EU
doc. MUDr. Oleár Vladimír, CSc.

Príprava postupov pre očkovanie detí mimo platnej národnej očkovacej schémy („catch up“ očkovanie)
MUDr. Šimurka Pavol, PhD.


Preventabilné ochorenia – skryté riziká vzniku epidémií v SR
MUDr. Košťálová Zuzana


Problémy VLDD pri zabezpečovaní výkonu očkovania v praxi
MUDr. Košťálová Z.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top