Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VPLYV VÝŽIVY V PRVÝCH 1000 DŇOCH NA BUDÚCE ZDRAVIE

    8.10.2015 Košice <br>29.10.2015 Martin | Košice Hotel s.r.o., Košice
    Hotel TURIEC, Martin

Všeobecné informácie

Sekcia pediatrickej gastroenterológie pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
Vás pozýva na odborný seminár:

VPLYV VÝŽIVY V PRVÝCH 1000 DŇOCH NA BUDÚCE ZDRAVIE

Termíny:

8. 10. 2015
o 16 hod. - Košice Hotel s.r.o., Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11 Košice
Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít

29. 10. 2015 o 16 hod. - Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, 036 01 Martin
Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít

Registračný poplatok na mieste je 3 € (zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom
programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie)
Platba v hotovosti pri registrácii.

Semináre sú zaradené do kreditného systému CME
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

Pasívna účasť 3 kredity SLK
Aktívna účasť
zahraničný autor  15 kreditov SLK
zahraničný spoluautor 10 kreditov SLK
domáci autor 10 kreditov SLK
domáci spoluautor 5 kreditov SLK
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top