Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IX. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    08. 6. 2020 | Kasárne/Kulturpark Kukučínova 2, 040 01 Košice

Hostia

Hostia

Steven Donn (USA)

1. Medicínske a právne aspekty celotelovej hypotermie pri HIE
2. BPD: Rovnováha v čase EBM?

István Seri (USA, Maďarsko)
1. Hemodynamika, šok a liečba neonatálnej hypotenzie
2. Prediktívne modelovanie v neonatológii a presná medicína

Samir Gupta (VB, Katar)
1. Systematické zhodnotenie funkcie pravého srdca ultrazvukom
2. Rozhodovanie pri pľúcnej hypertenzii a dysfunkcii pravého srdca
3. Včasná cielená liečba PDA

David Adamkin (USA)
1. Fortifikácia materského mlieka u novorodencov s NPH
2. Stratégia enterálnej výživy na JIS pre novorodencov

Tom Wiswell (USA)
1. FIRS (Fetal Inflammatory Response Syndrom) a poškodenie mozgu u donosených novorodencov
2. Syndróm aspirácie mekónia: Odporúčané postupy v prevencii a manažmente

Václav Sebroň, Ján Melichar (Česká republika)
1. Bedside neonatálna ultrasonografia – neinvazívna verifikácia centrálnych katétrov
2. Netypický priebeh NEC

Peter Krcho (Slovensko)
1. PPHN a zvýšená PVR – možnosti liečby (NOiNO)
2. Kazuistika MAS – celotelová hypotermia a ventilačná podpora
3. Novorodenci po intrauterinnej intervencii

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>+421 948 059 239

back to top