Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • AKÚTNE STAVY V INTERNEJ MEDICÍNE

    2.12.2019 | SZŠ milosrdného Samaritána Svidník

Program

Odborný program

Predsedajúci: Prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH

13.00 hod.
Slávnostné otvorenie

Ing. Slavko Rodák (riaditeľ Nemocnice Svidník)
20 min.


Akútne stavy v endokrinológii
MUDr. Marianna Bystrianska, MSc., MPH (FNsP Banská Bystrica)
30 min. + 15 min. diskusia

Akútne renálne zlyhanie
MUDr. Nadežda Petejová, PhD., MSc. (FN a LF OU Ostrava, CZ)
30 min. + 15 min. diskusia

Akútna pľúcna embólia
MUDr. Marek Pytliak, PhD. (Nemocnica Svidník)
30 min. + 15 min. diskusia

Akútny STEMI pri fibrilácii predsiení
prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH (FNsP Prešov)
30 min. + 15 min. diskusia

Arytmie pri akútnom koronárnom syndróme
MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH (SÚSCCH Banská Bystrica)
30 min. + 15 min. diskusia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top