Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Hereditárna amyloidná transtyretínová polyneuropatia

    15. 4. - 10. 10. 2020 | U VÁS DOMA

EDUKAČNÝ MATERIÁL

EDUKAČNÝ MATERIÁL NA STIAHNUTIE

Hereditárna amyloidná transtyretínová polyneuropatia: klinické formy, diagnostika a liečba
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.Genetické a biochemické aspekty patogenézy transtyretínovej amyloidózy
polyneuropatia: klinické formy, diagnostika a liečba
doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

klara@amedi.sk
0911 038 002

back to top