Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    23.-25.9.2021 | Grandhotel Tatranská Lomnica

Témy

BLOKY PREDNÁŠOK
I. Pandémia COVID-19
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
(andrea.kolosova@gmail.com)

II. Prevencia bakteriálnych invazívnych infekcií
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
(jesenak@gmail.com)

III. Prevencia nákaz prenášaných vektormi
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
(maria.avdicova@vzbb.sk)

IV. Chrípka a pertussis
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

V. Kazuistiky ochorení, ktorým sa dalo predísť očkovaním
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

(ingridurbancikova@gmail.com)

VI. Varia
MUDr. Eva Striežová
(eva.striezova@gmail.com)

VII. Postery
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
(tibor.baska@uniba.sk)

PRIHLÁŠKY PREZENTÁCIÍ BEZ DODANÉHO ABSTRAKTU
NEBUDÚ ZARADENÉ DO PROGRAMU
Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty a prihlášky k pasívnej účasti prosím zasielajte v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke:
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk,
alebo mailom na novosedlikova@amedi.sk

OBSAH PREDNÁŠKY KONZULTUJTE SO ZOSTAVOVATEĽOM BLOKU Z PROGRAMOVÉHO VÝBORU

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top