Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. Prešovský pediatrický deň

    3.12.2015

Odborný program

SÁLA B OBVODNÉHO ÚRADU, NÁMESTIE MIERU 3, PREŠOV
7:45 – 8:30 REGISTRÁCIA 8:30 – 8:45 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

9:00 – 11:00 I. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Šagát T., Červeňová O., Slaný J.
1. Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Nedomová B., Budáčová J. (Bratislava): Rehydratačná liečba u detí 12 min
2. Červeňová O., Urdová V. (Bratislava): Multicystická dysplázia obličky - 10 min
3. Kuchta M. (Košice): Keď sa podceňujú klinické príznaky - 10 min
4. Slaný J. (Trnava): „Syndrom týraného dítěte – 25leté zkušenosti soudního znalce” - 12 min
5. Dragula M., Višňovcová N., Fedor M., Nosáľ S. (Martin): Poranenia hrudníka v detskom veku - 12 min
6. Schusterová I., Sádová E., Kuchta M., Šaligová J., Potočňáková Ľ. (Košice): Obezita - redukcia telesnej hmotnosti áno, či nie - 10 min
7. Pisarčíková M., Fehérová O., Jusko A., Šprláková J. (Košice): Resuscitácia 2015 – odporúčané postupy u detí - 10 min
8. Kresánek J., Plačková S., Šuňová J., Cagáňová B. (Bratislava): Srdce, obličky a drogy - 10 min
DISKUSIA

11:00 – 11:10 PRESTÁVKA
11:10 – 12:45 II. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B
Predsedníctvo: Hrebík M., Dragula M., Kurák M.
1. Čulen M., Venczelová Z., Tittel P., Zemánková J., Hrebík M., Mašura J. (Bratislava): Periférne pľúcne stenózy - 12 min
2. Hrebík M., Goldschmidtová E., Tittel P., Venczelová Z., Hupka V., Mašura J. (Bratislava): VCHS s ľavo-pravým skratom a PAH - 12 min
3. Polanská S. (Ostrava): Kritické vrozené srdeční vady a možnosti jejich prenatální detekce - 10 min
4. Kurák M., Lisíková M., Dreisigová E., Filka V. (Košice): Porucha koagulácie pri traume u detí - 10 min
5. Nosáľ S., Zoľák V., Krejčírová K., Oldmeadow L., Žáčková L. (Martin): Kde začína a kde končí problém úspešnej resuscitácie? - 12 min
6. Zoľák V., Krejčírová K., Oldmeadow L., Novosadová M., Žáčková M., Nosáľ S. (Martin): USG navigovaná kanylácia v.subclavia - 8 min  
7. Mikolajčík P., Murgaš D., Kerná V., Šagiová V., Dragula M. (Martin): Atypické poranenie kosačkou- kazuistika - 8 min
8. Mikolajčík P., Murgaš D., Bakoš J., Molnár M., Dragula M., Mikolajčíková S., Maťašová K. (Martin): Manažment pacienta s gastroschízou - 8 min
9. Záhradník L., Kopřiva P., Mýtnik M. (Prešov): Zriedkavé NPB u detí – kazuistika - 8 min
DISKUSIA

12:45 – 13:00 PRESTÁVKA
13:00 –14:50 III. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B
Predsedníctvo: Topoľský I., Sadová E., Čurillová J.
1. Koman A. (Košice): Chinolóny v liečbe otitis externa u detí - 15 min
Prednáška podporená z edukačného grantu firmy Ewopharma
2. Urbančíková I. (Košice): Migranti, riziko infekčných ochorení, očkovanie - 10 min
3. Feketeová A., Smolová J. (Košice): Vírusmi indukovaná astma - 10 min
4. Sádová E., Dologová M., Kubejová K., Koľvek G., Hnathová I. (Košice): UpTodate antibiotickej a imunomodulačnej liečby infekcií močových ciest - 10 min
5. Topoľský I., Furková K. (Bratislava): Solitárna oblička - 10 min
6. Gombošová K., Majorová E., Fandáková I., Majlingová S., Petrášová M., Tarcalová B., Štefanská I. (Košice): Infekcia Clostridium difficile v súbore pacientov KDaD DFN a LF UPJŠ Košice - 10 min
7. Koman A., Hradská A. (Košice): Aktuálne možnosti v diagnostike a liečbe chronickej rinitídy a sinusitídy detí - 10 min
8. Straka S. (Prešov): Tonzilotómia u detí – ktorá technika je najlepšia - 10 min
DISKUSIA

14:50- 15:00 PRESTÁVKA
15:00 –17:00 IV. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Šimurka P., Ševecová M., Fábry J.
1. Kopčová L. (Košice): Diferenciálna diagnostika kašľa a jeho liečba v praxi - 20 min
Prednáška podporená z edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim  
2. Martinásková K. (Prešov): Pohlavne prenosné ochorenia u detí - 10 min
3. Šimurka P. (Trenčín): Význam prevencie HPV infekcie u chlapcov - 10 min
4. Szabóová A., Hudáčková D., Beshirová A. (Košice): Možnosti liečby hepatitídy C u detí - 10 min
5. Koľvek G. (Košice): Nefropatia indukovaná vírusom Hanta - 10 min
6. Fábry J., Račeková E., Ferenc P., Strachan T., Olekšáková M., Kočíšek Ľ. (Dolný Smokovec): Diagnostický prínos funkčného vyšetrenia pľúc pri respiračných ochoreniach u detí - 10 min
7. Felcanová M., Hrašková D., Kresánek J. (Bratislava): Patologické hráčstvo u detí a adolescentov - 10 min
8. Mojžiš R. (Liptovský Mikuláš): Možnosti liečby detí včera a dnes - 8 min
9. Ševecová M., Kovaľ J. (Prešov): Prader-Willy syndróm a ostatné indikácie na liečbu rastovým hormónom - 10 min
DISKUSIA

ZÁVER 
SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA


SESTERSKÁ SEKCIA

ZASADAČKA OÚ PREŠOV, I. POSCHODIE, SEKCIA OŠETROVATEĽSTVA

11:00 – 13:15 I. BLOK
Predsedníctvo: Haraksimová M., Magurová D., Popíková R.
1. Taratutová M., Babjarčíková K. (Košice): Klinika deti a dorastu krok za krokom - 12 min
2. Magurová D., Gurková E., Cibríková S., Hudáková A., Mrosková S. (Prešov): Spolupráca vzdelávacích inštitúcií a zdravotníckych zariadení pri vytváraní efektívneho klinického prostredia v procese výučby študentov - 15 min
3. Babjarčík M., Babjarčíková K. (Košice): Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s hydrocefalom - 12 min
4. Capová M., Feketeová A. (Košice): Cystická fibróza nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti - 15 min
5. Hudáková L. (Košice): Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s M. Crohn – biologická liečba - 12 min
6. Gregová Ľ., Dankovčíková A. (Košice): Bólusový poradca – pomocník pacienta na inzulínovej pumpe - 12 min
7. Reváková I., Gromošová K. (Prešov): Centrum včasnej intervencie ako podpora rodín so zdravotne znevýhodneným - 15 min
8. Varjaši A., (Košice): Deti a prvá pomoc - 12 min
9. Popiková R., Tirpáková H. (Košice): Trombózy v detskom veku - 12 min
DISKUSIA

13:15 – 13:30 PRESTÁVKA
13:30 – 17:00 II. BLOK
Predsedníctvo: Lizáková Ľ., Liptáková J., Vodilová L.
1. Majorová E. (Košice): Vplyv výživy v prvých 1000 dňoch na budúce zdravie - 60 min
Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Nutricia
2. Lizáková Ľ., Mrosková S., Schlosserová A., (Prešov): Využitie hypotermie u predčasne narodených novorodencov - 12 min
3. Vodilová L., Černianská E., Štillová B. (Martin): Vysoký stav bránice – kazuistika - 10 min
4. Kurinská Z., Šperková B., Chytilková Ľ. (Martin): Čo o nemocnici povie detská kresba - 12 min
5. Weserle M., Ucháľová J., Mikolajčík P. (Martin): Keď kosačka na trávu ublížila – kazuistika - 10 min
6. Tureková J., Vaňová B., (Prešov): Podiel sestry pri prevencií úrazov u deti v predškolskom veku - 12 min
7. Andrijková J., Kaščáková, L. (Prešov): Príprava detského pacienta v intenzívnej starostlivosti na domácu UPV - 10 min
8. Sabolová M., Jankurová Z. (Prešov): Aj hypovolemické šoky nás vedia potrápiť - 12 min
9. Petríková J., Hudačková J. (Prešov): Operácie strabizmu v detskom veku - 15 min
10. Andrijková J., Tomášová E. (Prešov): Záhadná šiesta choroba u detí - 10 min
11. Rusinková J., Sinaiová Vilmonová J. (Košice): Paravazát – „strašiak v detskej onkológii” - 10 min
12. Sinaiová Vilmonová J., Rusinková J., Francová E. (Košice): Význam spolupráce lekára a sestry v starostlivosti o CVK. Naše skúsenosti na oddelení - 10 min
DISKUSIA

ZÁVER
SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top