Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 11. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny

    21.-22.10.2016 | Hotel*** SOREA TRIGAN Štrbské Pleso

Výbor

Prezident kongresu:
MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.

Programový výbor:
MUDr. Milan Kurák, PhDr. Renáta Popiková,
doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, CSc.,
MUDr. Vladimír Mixa, PhD., doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.,
MUDr. Rudolf Riedel, PhD., MUDr. Václav Vobruba, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Milan Kurák, MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., PhDr. Renáta Popiková

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0911 038 002

back to top