Podujatie XXXIII. INTERNAL MEETING SEKCIE INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI V PEDIATRII je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Detská fakultná nemocnica Košice
  Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
  Sekcia pediatrickej anestéziológie SSAIM
  KPAIM DFN Košice a UPJŠ LF
  Detské ARO Košice, o.z.

  XXXIII. INTERNAL MEETING SEKCIE INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI V PEDIATRII

  17.- 18. 09. 2021

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Hlavné témy
Pediatrická intenzívna medicína:
Antiinfekčná liečba u kriticky chorých detí
Varia
Pediatrická anestézia:
Ako to robím ja / my
Varia
Sestry:

Varia

Odborný garant
MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
MUDr. Gabriela Tischler, MPH
Mgr. Lucia Behunová

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
 | XXXIII. INTERNAL MEETING SEKCIE INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI V PEDIATRII

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top