Podujatie 9. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 9. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

    30. 9. - 01. 10. 2021 | Park Inn by Radisson Danube Bratislava Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava

Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
• 30. 6. 2021 – prihláška na aktívnu účasť (prednáška/e-poster) prostredníctvom online registrácie na email: melisova@amedi.sk
– o zaradení prednášky/e-posteru rozhoduje organizačný výbor
• 24. 9. 2021 – prihláška na pasívnu účasť
• 20. 8. 2021 – zasielanie abstraktov na email: melisova@amedi.sk

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU

Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.

ČLENENIE ABSTRAKTU

Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu prednáška/poster.
(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)

E-POSTER
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
 | 9. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

Hlavní partneri

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top