Podujatie KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV A SEXUOLÓGOV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV A SEXUOLÓGOV

    08.-09. 10. 2021 | Hotel Družba - Demänovská Dolina 031 01 Demänovská Dolina

Registračný a iné poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGPS, SUS a SSS do 3. 9. 2021 55 €
Členovia SGPS, SUS a SSS od 4. 9. 2021 a na mieste 65 €
Nečlenovia do 3. 9. 2021 65 €
Nečlenovia od 4. 9. 2021 a na mieste  75 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.


INÉ POPLATKY 
Spoločná večera 08.10.2021 30 €
Obed 09.10.2021  15 €


BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 9. 2021)
Majiteľ účtu:Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Tatrabanka a.s., Bratislava.
Banka: TATR SK BX • IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Variabilný symbol: 9102020 • SWIFT: TATR SK BX
Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.


V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

 | KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV A SEXUOLÓGOV

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top