Podujatie 49. slovenský a český Cerebrovaskulárny kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 49. slovenský a český Cerebrovaskulárny kongres

    22. – 24. 9. 2021 | GRAND HOTEL BELLEVUE Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

• 18. 8. 2021 – prihláška na aktívnu účasť (prednáška/e-poster)
   prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk alebo
   na email: melisova@amedi.sk
   – o zaradení prednášky/e-posteru rozhoduje vedecký a programový výbor:
• 17. 9. 2021 – prihláška na pasívnu účasť
• 18. 8. 2021 – zasielanie abstraktov na email: melisova@amedi.sk


POTVRDENIE O ÚČASTI


Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU

Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.


ČLENENIE ABSTRAKTU

Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej
podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12,
riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu
prednáška/poster.

(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených
abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)


E-POSTER


• e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
• veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
• súbor následne uložte vo formáte .pdf
• aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, 
   grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, 
ale vytvorte ich v programoch Excel,
   alebo WordSPOLOČENSKÁ ČASŤ KONGRESU:

Štvrtok - 22.9. 2021, od 19.30 hod.
- Diskusné fórum - Grandhotel Bellevue

Piatok - 23. 9. 2021, od 20.00 hod.
- Spoločné posedenie - Grandhotel Bellevue


PREDBEŽNÝ PROGRAM:

22. 9. 2021  11.00 registrácia
                    13.00 - 18.00 odborný program
                    19.30 - diskusné fórum

23. 9. 2021  9.00 - 16.00 odborný program
                    20.00 spoločné posedenie

24. 9. 2021  9.00 - 15.00 odborný program


Generálny partner podujatia

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top