Podujatie 51. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 51. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres

    8. – 10. 11. 2023 | Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie

UBYTOVANIE
Ubytovanie v hoteli Bellevue – Grand hotel zabezpečuje:
A-medi management, s. r. o. – Ing. Martina Novosedlíková
Ubytovanie je možné rezervovať: mailom na novosedlikova@amedi.sk


CENNÍK UBYTOVANIA
Exclusive dvojlôžková (obs. 1 osobou)      160 eur
Exclusive dvojlôžková (obs. 2 osobami)    180 eur
Exclusive junior suite                                  220 eur
Cena zahŕňa: ubytovanie na 1 noc, raňajky, mestský poplatok, DPH


Pri rezervácii prosím uveďte typ izby, mená ubytovaných hostí a dátum rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopreduhradené bankovým prevodom v termíne do 1. 10. 2023.

Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.

Rezerváciu ubytovania je možné zrušiť podľa storno podmienok.


STORNO PODMIENKY:

  • 30 – 11 dní pred nástupom 50 % z ceny ubytovania
  • 10 – 2 dni pred nástupom 80 % z ceny ubytovania
  • 1 deň pred nástupom 100 % z ceny ubytovania


ÚDAJE K ÚČTU
A-medi management, s. r. o., banka: UniCredit Bank
číslo účtu: 1026852003/1111, variabilný symbol: 33081123
SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Helena Šurinová
surinova@amedi.sk
0910 230 209

back to top