Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • III. Konferencia gynekológov
    a urológov

    28.-29.10.2016 | Wellness hotel Grand**** Jasná

VÝBOR

VEDECKÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD. prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top