Podujatie Liečba reumatických ochorení certolizumab pegolom optikou dlhoročných klinických skúseností je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Liečba reumatických ochorení certolizumab pegolom optikou dlhoročných klinických skúseností

    12/2021 - 05/2022

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Odborný garant: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Program


Liečba axiálnych spondylartritíd certolizumab pegolom – zhrnutie a skúsenosti

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Certolizumab pegol v liečbe reumatoidnej artritídy – od štúdií po dnešok
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Liečba psoriatickej artritídy certolizumab pegolom – pretavenie poznatkov do praxe
MUDr. Martina Škamlová, PhD.


Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Za úspešné vyplnenie AD testu môžete získať 2 kredity.SK-N-CZ-axSpA-2100015
 | Liečba reumatických ochorení certolizumab pegolom optikou dlhoročných klinických skúseností

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top