Podujatie 6. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 6. FESTIVAL NEURO KAZUISTÍK

    8. - 9. 4. 2022 | Hotel Chopok Demänovská Dolina

Informácie a poplatky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
podujatie je zaradené do kreditného systému CME

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY
abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov
víťazi súťaže o najlepšiu kazuistiku sa zaväzujú spracovať príspevok v textovej podobe na publikovanie v časopise Neurológia
súťaž o najlepšiu kazuistiku prebieha hodnotením vedeckým výborom a online hlasovaním publika po skončení jednotlivých blokov
Víťazi jednotlivých kategórií sú honorovaní spoločnosťou A-medi management. Na honoráre víťazov nie sú použité prostriedky z príspevkov farmaceutických spoločností
Výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SNeS SLS od 1. 3. 2022 a na mieste…............80 €
Nečlenovia SNeS SLS od 1. 3. 2022 a na mieste….........90 €

zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu
prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku
platba v hotovosti alebo kartou pri registrácií

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
účasť na odborných prednáškach
všetky materiály, program, kongresová taška
DPH
materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

INÉ POPLATKY
Spoločenský večer 8. 4. 2022.............................…45 €
Obed 9. 4. 2022...............................................20 €

KREDITY
Pasívna účasť
Piatok 8. 4. 2022….......................................4 kredity
Sobota 9. 4. 2022…......................................4 kredity

Aktívna účasť
zahraničný autor prednášky….......................15 kreditov
domáci autor prednášky…........................... 10 kreditov
zahraničný spoluautor (prví dvaja)….............. 10 kreditov
domáci spoluautor (prví dvaja)….................... 5 kreditov

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME. 
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Hlavný partner:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0903 224 625

back to top