Podujatie 3. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE

    9. - 10. 9. 2022

INFORMÁCIE A POPLATKY

REGISTRÁCIA
12,00 – 13,00 hod.

ODBORNÝ PROGRAM
9. 9. 2022 13,00-19,00 hod.
10. 9. 2022 09,00-12,00 hod.

DISKUSNÝ VEČER
19,30 hod.

Prihláška na pasívnu účasť: do 1. 9. 2022
Registrácia možná online na www.amedi.sk 

POTVRDENIE ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Registračný poplatok: 30 €

Diskusný večer 9. 9. 2022: 25 €

SPÔSOB PLATBY
• po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry
• V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
• v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
• online registrácia nutná vopred

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top