Podujatie V. ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • V. ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    12.-13.11.2021 | Hotel Tenis Neresnická cesta 13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Miesto konania:
Hotel Tenis, Zvolen

Termín konania:
12. – 13. november 2021

Odborní garanti:
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

Vedecký výbor:
prim. MUDr. Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH


Vážené kolegyne a kolegovia,

štvrtý ročník onkourologického sympózia, sa uskutočnil netradičnou formou pomocou webovej komunikácie medzi prednášateľmi a účastníkmi. Tento formát si vyžiadala vtedajšia epidemiologická situácia, ktorá neumožňovala tzv. prezenčnú formu podujatia. Ako sme zistili, príprava webového formátu je o niečo náročnejšia ako klasické konferencie. Podarilo sa nám však vytvoriť veľmi kvalitný odborný program, ktorý mal vysokú sledovanosť a veľmi dobrú odozvu. Napriek uvedenému úspechu chýbala podujatiu atmosféra osobných stretnutí a vzájomnej komunikácie, na čo sme boli roky predtým zvyknutí ako na bežnú vec. Ukazuje sa, že „počítačové“ stretnutia síce prinášajú potrebné nové informácie a výmenu skúsenosti, no nevedia nahradiť ľudskú spolupatričnosť. Veríme, že tohto roku sa vyhneme webovej forme aj zavedením prísnejších epidemiologických opatrení a osobne sa stretneme na V. ročníku ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA, ktoré sa uskutoční 12.-13. novembra v hoteli Tenis vo Zvolene. Hlavnými témami bude karcinóm prostaty, karcinóm močového mechúra a horných močových ciest, nádory semenníkov a karcinóm obličky.
Veríme, že multidisciplinárny charakter podujatia aj tento rok zaujme nielen urológov, ale aj ostatných odborníkov, ktorí sa podieľajú na diagnostike a liečbe pacientov s urogenitálnými nádormi. Tešíme sa na stretnutie a keby to „ nebodaj“ opäť nevyšlo, sme pripravení na akýkoľvek formát tohto výnimočného odborného podujatia.
za Výbor SUS

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti*Kompletne zaočkovaní
- osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny,
alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne
alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie
COVID-19 za ostatných 180 dní.
Hotel Tenis | V. ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

Hotel Tenis

Neresnická cesta 13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top