Podujatie 52. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 52. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA

    24.-25.11.2022 | Aula Magna JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

Informácie a poplatky

REGISTRÁCIA
24. – 25. november 2022, od 7:30
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

  platba vopred na mieste
Lekár 35 € 45 €
Sestra – členka komory 25 € 30 €
Sestra – nečlenka komory 35 € 40 €

 
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet, alebo kartou najneskôr do 15. 11. 2022.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

V prípade neúhrady registračného poplatku do 15.11.2022 Vám bude na mieste doúčtovaná rozdielna suma. Pri platbe na mieste sa účtuje zvýšený registračný poplatok aj v prípade registrácie vopred.

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
– po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, alebo platba kartou
– (prosíme uhradiť do 15. 11. 2022)

Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk vopred.
Po registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 15. 10. 2022. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

– v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)

INÉ POPLATKY 
Obed 24. 11. 2022 - 15 eur
Obed 25. 11. 2022 - 15 eur
Počet lístkov je obmedzený. Stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizujú platbu vopred pri online registrácii.

Spoločenský večer 24. 11. 2022 - 40 €
Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin
Počet lístkov je obmedzený. Stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizujú platbu vopred pri online registrácii.

Poplatky za obedy a spoločenský večer Vás poprosíme uhradiť do 9. 11. 2022. V prípade ak poplatok za obedy a spoločenskú večeru nebude uhradený vopred Vaša objednávka bude stornovaná.

 

Elektronická registrácia sa uzatvára 15.11.2022 a je potrebné mať zaplatené všetky poplatky.

Registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možností stravovania.

 

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME a SKSAPA.

 

Generálny partner

Hlavný partner:

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top