Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

    15. 04. 2016 - 28. 05. 2016 | Hotel Yasmin****
    Hotel Kormorán****
    Hotel Chopok****

PROGRAM

PIATOK
14:00 – 15:00 REGISTRÁCIA
15:00 – 16:45 KAŠEĽ

1. Kašľajúce dieťa v ambulancii VLDD 20 min
    MUDr. Andrej Koman (KOŠICE)

1. Kašľajúce dieťa v ambulancii PLDD – optimálny postup starostlivosti 20 min
    MUDr. Juraj Jakubička (ŠAMORÍN, JASNÁ)

2. Obraz tuberkulózy dnes 20 min
    MUDr. Martina Miškovská, PhD. (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

3. Speleoterapia 20 min
    MUDr. Marta Špániková (KOŠICE)
    prof. MUDr. Svetozár Dluholucký CSc. (ŠAMORÍN, JASNÁ)

4. Komplexná terapia respiračných ochorení 20 min
    MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

Diskusia

16:45 – 17:15 PRESTÁVKA
17:15 – 18:15 NEMEDICÍNSKA PROBLEMATIKA PRÁCE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
19:00 VEČERA

Neformálne stretnutia


SOBOTA
9:00 – 10:45 OČKOVANIE

1. Zabudnuté ochorenia 20 min

    doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

2. Očkovanie detí mimo platnej očkovacej schémy 20 min
    MUDr. Pavol Šimurka, PhD.,
    doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH,
    MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
   (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

3. Umíme chránit děti vakcínami? 20 min
    MUDr. Daniel Dražan (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

4. Funguje očkovanie v praxi? 20 min
    MUDr. Elena Prokopová (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

Diskusia


10:45 – 11:15 PRESTÁVKA

11:15 – 12:30 VÝŽIVA

1. Mliečny bar pre deti 20 min

    doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA (KOŠICE, JASNÁ)
    MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. (ŠAMORÍN)

2. Zavádzanie nemliečnych príkrmov – stále aktuálna téma 20 min
    MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. (KOŠICE)
    MUDr. Jarmila Kabátová (ŠAMORÍN, JASNÁ)

3. Nové poznatky vo výžive detí a ich aplikácia do každodennej praxe všeobecného lekára pre deti a dorast 20 min
    MUDr. Marta Špániková (KOŠICE, ŠAMORÍN, JASNÁ)

Diskusia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top