Podujatie 60. Dérerov memoriál a Dérerov Deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Slovenská lekárska spoločnosť
    Slovenská internistická spoločnosť

    60. Dérerov memoriál a Dérerov Deň

    01.04.2022 | Hotel Bratislava Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
DÁTUM A MIESTO KONANIA
1. apríl 2022, Hotel Bratislava

REGISTRÁCIA
1. apríl 2022 od 7:30 hod.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

KREDITY
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť 5 kreditov
Aktívna účasť autor 10 kreditov
spoluautor  5 kreditov

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.
Hotel Bratislava | 60. Dérerov memoriál a Dérerov Deň

Hotel Bratislava

Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava

 | 60. Dérerov memoriál a Dérerov Deň

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top