Podujatie XXXII. Ponťuchov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. Ponťuchov deň

    06.05.2022 | Hotel Bratislava Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava

Program

9:00-9:30 Registrácia
xxx
9:30-9:40 Otvorenie konferencie
xxx
9:40-9:50

Úvodný príhovor
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
9:50-10:10

Robotický staging karcinómu endometria – 5 ročná retrospektívna analýza prípadov z banskobystrického centra robotickej chirurgie

doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., MUDr. Boris Hudec, MUDr. Richard Školka,
MUDr. Jana Uhliarová, MUDr. Marta Luptáková, MUDr. Maksym Kurasov
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, Banská Bystrica

10:10-10:30


Operační léčba karcinomu endometria
MUDr. Petra Herboltová, PhD.
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
10:30-10:50


Manažment rakoviny endometria podľa nových kritérií
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
10:50-11:10


Sarkómy maternice
MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
xxx
11:10-11:20 COFFEE BREAK
xxx
11:20-11:40


Operační léčba karcinomu děložního hrdla
doc. MUDr. Vít Weinberger, PhD.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, Masarykova univerzita
11:40-12:00Pre a proti HPV skríningu rakoviny krčka maternice
Pre. MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.,
Proti. doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
xxx
12:00-13:30 OBED
xxx
13:30-13:50


Adnexálne tumory v klinickej praxi
MUDr. Igor Slezák, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
13:50-14:10


Oznámenie negatívnej správy
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko – pôrodnícka klinika FN Trnava, Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
14:10-14:30


Využitie ICG v onkogynekológii
MUDr. Andrej Mikolášik
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
14:30-14:50


Analýza operačnej onkologickej liečby v Bratislavskom kraji
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
xxx
14:50


Záver konferencie
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN BratislavaADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova, 1 831 03, Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top