Podujatie KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV A SEXUOLÓGOV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV, UROLÓGOV A SEXUOLÓGOV

    7. - 8. 10. 2022

REGISTRAČNÉ POPLATKY

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Členovia SGPS, SUS a SSS do 3. 9. 2022 65 €     
Členovia SGPS, SUS a SSS od 4. 9. 2022 a na mieste 75 €
Nečlenovia do 3. 9. 2022 75 €
Nečlenovia od 4. 9. 2022 a na mieste 85 €

 

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

 

Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

 

Elektronická registrácia sa uzatvára týždeň pred podujatím a je potrebné mať zaplatené všetky poplatky.

Registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možností stravovania.

 

INÉ POPLATKY 

Spoločná večera 07.10.2022 35 €
Obed 08.10.2022 20 €


 

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU

– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 9. 2022)

Majiteľ účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Tatrabanka a.s., Bratislava.
Banka: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Variabilný symbol: 7102022
SWIFT: TATR SK BX
Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii

 

Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke www.amedi.sk vopred.
Po registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 3. 10. 2022. Po tomto dátume (aj pri neúčasti na podujatí) sú všetky uhradené poplatky nevratné.

 

V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top