Podujatie Endocrinology Education Forum je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Endocrinology Education Forum

    18. - 19. 3. 2022 |

Rámcový program

PIATOK 18. 3. 2022
16:30 – 17:00 
SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI MERCK

D. Černochová, G. Tóthová, E. Mendelová, M. Kuricová – Tyreopatie v detskom veku (15 min.)

H. Urbánková, P. Vaňuga, I. Ságová, D. Pavai – Liečime každú tyreopatiu z detského veku v dospelosti? (15 min.)

17:00 – 18:50 
TRANSPOZÍCIA MANAŽMENTU PACIENTA OD DETSTVA K DOSPELOSTI
Predsedníctvo: J. Payer, Ľ. Košťálová

E. Vitariušová – Deficit rastového hormónu – prechod z pohľadu pediatrického endokrinológa (15 min.)


M. Kužma – Deficit rastového hormónu – prechod z pohľadu endokrinológa pre dospelých (15 min.)

M. Kuricová – Hypogonadotropný hypogonadizmus – manažment z pohľadu detského endokrinológa (15 min.)

J. Kollerová – Hypogonadotropný hypogonadizmus – manažment z pohľadu endokrinológa pre dospelých (15 min.)

Z. Pribilincová – Feochromocytóm/paraganglióm – manažment z pohľadu detského endokrinológa (15 min.)

I. Lazúrová – Feochromocytóm/paraganglióm – manažment z pohľadu endokrinológa pre dospelých (15 min.)


Diskusia (20 min.)


18:50 – 19:00 
J. Payer - Možnosti liečby hypotyreózy na Slovensku (10 min.)SOBOTA 19. 3. 2022
9:00 - 12:00
KAZUISTIKY V ENDOKRINOLÓGII
Predsedníctvo: I. Lazúrová, P. Vaňuga

J. Smaha, M. Kužma, J. Payer – Od anabolík k bilaterálnemu feochromocytómu (20 min.)


A. Dokupilová – Srdce a akromegália (20 min.)

P. Kentoš – Použitie nástrojov hodnotiacich kvalitu života pacientov s endokrinopatiami v klinickej praxi (20 min.)

A. Valápková – Hypertyreóza tehotnej – riziká pre plod a novorodenca (20 min.)


Diskusia (10 min.)


D. Ondrušková, P. Vaňuga – Torpídna protilátková aktivita u pacientky s endokrinnou orbitopatiou - ako ďalej? (20 min.)

M. Bystrianska – Mažment tyreotoxickej krízy - kazustika (20 min.)

K. Malachovská – Neobvyklá manifestácia bežnej endokrinopatie (20 min.)

I. Gotthardová, J. Ferenczová, M. Javorský – Autoimunitný polyglandulárny syndróm typ I (20 min.)


Diskusia (10 min.)

Generálny partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top