Podujatie 4. Martinská 3D live surgery je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Očná klinika Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského Martin
    Slovenská oftalmologická spoločnosť

    4. Martinská 3D live surgery

    3. 6. 2022 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

0948 059 239

congress hotel banner

Aula Magna

Malá hora 4/A, 036 01 Martin

ÚVOD

Organizačný výbor
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Diego Ignacio Sánchez Chicharro FEBO
MUDr. Rastislav Vida
MUDr. Miroslav Šesták
MUDr. Juraj Halička 

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME
congress hotel banner

Aula Magna

Malá hora 4/A, 036 01 Martin

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top