Podujatie Webinár PNEUMO 35 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Webinár PNEUMO 35

    29. 3. 2022 • 17:00 hod.

Program

17.00 – 17.20

         

MUDr. Pavol Pobeha, PhD., Košice:
Výber inhalátora - výzva pre lekára aj pacienta

17.20 – 17.40


MUDr. Ján Červeň, Martin:
Diagnostika intersticiálnych pľúcnych ochorení 
v klinickej praxi

17.40 - 18.00


MUDr. Peter Palúch, Banská Bystrica:
Praktické skúsenosti v manažmente pacientov
s intersticiálnym pľúcnym ochorením

18.00 - 18.30

MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
Moderovaná diskusia

s finančnou podporou

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top