Podujatie Echodeň 2022 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Echodeň 2022

    11.06.2022 08:30 | NÚSCH BRATISLAVA Pod Krásnou hôrkou 7185, 831 01 Nové Mesto

Informácie

Dôležité termíny:
Online prihlasovanie prác do sekcie Varia: do 10.5.2022 (prihlášky odošlite na e-mail:
echoden2022@gmail.com)
Zvýhodnená online registrácia: do 24.5.2022

Registrácia:
online registrácia dostupná na amedi.sk
alebo registrácia na mieste
Registrácia do vyčerpania kapacity posluchárne.

Registračný poplatok:

prvý autor, člen SKS dôchodca, študenti – zadarmo

 

Registrácia do: online na mieste
člen SKS do 35 rokov 10 eur 15 eur
člen SKS nad 35 rokov 20 eur 30 eur
nečlen SKS 40 eur 60 eur


Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.).

Kredity:
Aktívna a pasívna účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho
vzdelávania a má pridelené kredity CME.

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top