Podujatie 37. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
s medzinárodnou účasťou
a 3. ŠAŠINKOV MEMORIÁL je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 37. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
    s medzinárodnou účasťou
    a 3. ŠAŠINKOV MEMORIÁL

    23. – 24. 9. 2022 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré Hory 976 02 Staré Hory

Ubytovanie

UBYTOVANIE PRE PREDNÁŠAJÚCICH V DOŠKOĽOVACOM A REKREAČNOM ZARIADENÍ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – STARÉ HORY:
22. – 24. 9. 2022

Počet nocí prosím nahlásiť telefonicky alebo mailom na organizačný sekretariát: Ing. DANICA PAULENOVÁ, 0903 778 670, e-mail: paulenova@amedi.sk

INÉ MOŽNOSTI UBYTOVANIA - ÚČASTNÍCI SI ZABEZPEČUJÚ INDIVIDUÁLNE
Pensión St. Maria – Staré Hory 172
tel.: 0918/810 134,
e-mail: ubytovanie@pensionstmaria.sk

Penzión Daymont – Staré Hory
tel.: 048/419 91 05,
e-mail: recepcia@daymont.sk

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

paulenova@amedi.sk
0903 778 670

back to top