Podujatie 37. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
s medzinárodnou účasťou
a 3. ŠAŠINKOV MEMORIÁL je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 37. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
    s medzinárodnou účasťou
    a 3. ŠAŠINKOV MEMORIÁL

    23. – 24. 9. 2022 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré Hory 976 02 Staré Hory

INFORMOVAŤ KOLEGU

Informujte Vášho kolegu, priateľa o tomto podujatí.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

paulenova@amedi.sk
0903 778 670

back to top