Podujatie VI. ONKOUROLOGICKÉ sympózium je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. ONKOUROLOGICKÉ sympózium

    25.11. – 26.11.2022 | Hotel Grand Demänovská dolina

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

MIESTO KONANIA:
Hotel Grand, Demänovská dolina

TERMÍN KONANIA: 
25. – 26. november 2022

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
prim. MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
MUDr. Jozef Babeľa, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
prim. MUDr. Michal Korček, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Ladislav Macko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

Pomaly sa končiaci rok 2022 priniesol mnohé negatívne udalosti, ktoré nikoho z nás nepotešili. Výbor SUS má úprimnú radosť z toho, že napriek negatívnym spoločenským udalostiam, medzi lekármi prevláda silná motivácia po odbornom vzdelávaní a získavaní nových poznatkov. Veríme, že doterajšia priaznivá epidemiologická situácia sa v najbližšom čase nezmení a VI. ročník ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA, ktoré bude 25. – 26. novembra v hoteli Grand v Demänovskej doline sa uskutoční prezenčnou formou. Hlavnými témami bude karcinóm prostaty, karcinóm močového mechúra a horných močových ciest a karcinóm obličky. Aj toho roku chceme realizovať multidisciplinárny charakter podujatia, ktorého obsahom bude odborný program určený pre urológov, ale aj ostatných odborníkov, ktorí sa podieľajú na diagnostike a liečbe pacientov s urogenitálnymi nádormi.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v lone krásnej slovenskej prírody, ktorá umocňuje pozitívnu energiu, ktorú v terajšej turbulentnej dobe všetci veľmi potrebujeme. 

Za výbor SUS


Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Hotel Grand  | VI. ONKOUROLOGICKÉ sympózium

Hotel Grand

Demänovská dolina

Platinový partner

Generálny partner

Hlavní partneri

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top