Podujatie Pediatria Suplement S2/2022 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Pediatria Suplement S2/2022

  01. 08. 2022 - 31. 1. 2023

AD TESTY

 

 • vzdelávacia aktivita a AD testy sú platné v termíne 1. 8. 2022 – 31. 1. 2023
 • časová dotácia riešenia testu – 1 hodina
 • test nesmie byť počas vypracovávania prerušený  
 • v prípade úspešnosti testu – 80 – 90,99% - pridelený 1 kredit, 91 – 100 % - pridelené 2 kredity
 • v prípade neúspešného riešenia Vám bude umožnené opakovania testu – maximálne 1 krát, po 30 dňoch od neúspešného riešenia testu resp. prerušenia vypracovávania testu
 • potvrdenie o účasti Vám bude zaslané na mail najneskôr 30 dní od úspešného vyriešenia testu

 

 

 • vzdelávacia aktivita a AD testy sú platné v termíne 1. 8. 2022 – 31. 1. 2023
 • test nesmie byť počas vypracovávania prerušený  
 • v prípade úspešnosti testu – 80 – 90,99% - pridelený 1 kredit, 91 – 100 % - pridelené 2 kredity
 • potvrdenie o účasti Vám bude zaslané na mail najneskôr 30 dní od úspešného vyriešenia testu

 

 

 • vzdelávacia aktivita a AD testy sú platné v termíne 1. 8. 2022 – 31. 1. 2023
 • test nesmie byť počas vypracovávania prerušený  
 • v prípade úspešnosti testu – 80 – 100 % - pridelené 2 kredity
 • potvrdenie o účasti Vám bude zaslané na mail najneskôr 30 dní od úspešného vyriešenia testu
 • vzdelávacia aktitiva je zaradená do programu kontunuálneho vzdelávania lekárov
 • potvrdenie o účasti si riešitelia testu prihlasujú na komoru samostatne

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

amedi@amedi.sk
0903 224 625

back to top