Podujatie 11. Burza imunodeficiencií je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Centrum pre vrodené poruchy imunity
  Expertné pracovisko MZ SR pre zriedkavé choroby
  Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

  11. Burza imunodeficiencií

  17. – 19. 3. 2023 | Hotel Zelená Lagúna Vranovská cesta č. 900/2
  094 02 Domaša rekreačná oblasť Dobrá

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.
congress hotel banner

Hotel Zelená Lagúna

Vranovská cesta č. 900/2
094 02 Domaša rekreačná oblasť Dobrá

ÚVOD

Centrum pre vrodené poruchy imunity
Expertné pracovisko MZ SR pre zriedkavé choroby
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UNM
Diagnostické a výskumné centrum nadácie Jeffrey Modella
pre primárne imunodeficiencie
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin

 

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Odborné podujatie je organizované spoločnosťou Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o.

congress hotel banner

Hotel Zelená Lagúna

Vranovská cesta č. 900/2
094 02 Domaša rekreačná oblasť Dobrá

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top