Podujatie Materstvo a ženy s imunitne podmienenými zápalovými ochoreniami je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Materstvo a ženy s imunitne podmienenými zápalovými ochoreniami

    12. 10. 2022

    Registrácia je možná do: 12.10.2022, 16:30

ÚVOD

Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
odborný garant webinára

 

Reumatológ
Doc. MUDr.  Emőke Šteňová, PhD.
I. Interná klinika LF UK a UN, Bratislava

 

Dermatovenerológ
MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Klinika dermatovenerológie UNLP, Košice

 

Gynekológ-pôrodník
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava

 

Podujatie je zaradené medzi kreditované medicínske aktivity a budú mu pridelené 2 kredity CME.
Z účasti na odbornom podujatí neplynie zdaniteľné nepeňažné plnenie.

Partner

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top