Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXV. DNI MLADÝCH INTERNISTOV
    S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

    2.-3. jún 2016 | Penzión Čierna Pani Kuzmányho 24, Martin

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania
Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin

Rokovací jazyk
slovenský, český, anglický

Podmienky
- mladí lekári (internisti do 35 rokov)
- študenti lekárskych fakúlt zapojení do vedeckej práce vo vnútornom lekárstve

Prednáška
10 min. + 3 min. diskusia
diskusia nasleduje po ukončení jednotlivého bloku
prednáška bude striktne ukončená po uplynutí časového limitu!

Technické zabezpečenie
multimediálna LCD projekcia

Kritéria pre hodnotenie prednášky sú nasledovné
- originálnosť
- spôsob prednesu
- úroveň dokumentácie
- dodržiavanie časového limitu
- reakcie na diskusné príspevky

Hodnotenie prednášok
Cena predsedu Slovenskej internistickej spoločnosti
Cena predsedu Českej internistickej spoločnosti
Ceny Slovenskej internistickej spoločnosti
Cena prednostu I. internej kliniky JLF UK a UNM

Registrácia účastníkov
Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin
02. 06. 2016 od 7.30 do 15.00
03. 06. 2016 od 7.30 do 10.00

Konferenčný poplatok
30 €

Iné poplatky
Spoločenský večer 02. 06. 2016 - 6 €
Obed 02. 06. 2016 - 4 €

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top